tren

30 Kasım 2009

Karikatür Müzelerinin Yöneticileri Eskişehirde Buluştu.

makale
makale
makale

Karikatür Müzelerinin Yöneticileri Eskişehirde Buluştu.
Atila Özer

Karikatür Müzeleri Yöneticiler Buluşması 2009″ toplantısı Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde yapıldı.
Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından dünyada faaliyet halindeki karikatür müzelerinin yöneticileri arasındaki etkileşimi ve iletişimi sağlamak için uluslararası bir toplantı planlanır. Dünyada sayıları çok fazla olmayan karikatür müzelerinden 30’una çağrı yapılır. Bunlardan 10’u olumlu yanıt verir; Belçika, Bulgaristan, Endonezya, İran, Polonya, Sırbistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Japonya ve Türkiye’de bulunan karikatür müzelerinin yöneticileri toplantıya katılmak üzere Eskişehir’e geleceklerini bildirirler.
Dünyada bu alanda ilk kez gerçekleştirilen böyle bir toplantı; 30 Eylül- 2 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılmış; a) karikatür müzelerinin tanıtılması, b) aynı işi yapan yöneticilerin birbirleriyle tanışması, c) deneyimlerin paylaşılması, d) müzecilik sorunlarının tartışılması, e) karikatür müzeciliği konusunda yeni öneriler geliştirilmesi, f) dünya karikatür müzeleri rehberinin hazırlanması gibi konuların gündeme getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi’nin tanıtılması da elbette öne çıkarılmıştır.
30 Eylül 2009 Çarşamba günü Saat; 14.00 de Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da açılışla başlayan toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ö. Zühtü ALTAN ve Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Atila ÖZER birer konuşma yaparlar.
Toplantıya Eskişehirli karikatürcüler ve konuya ilgi duyan izleyiciler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN de katılır. Toplantıda karikatür müzesi müdürleri kendi müzelerini tanıtır, toplantıya katılan izleyicilerin sorularını yanıtlarlar. Aynı gün Saat: 17.30da Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde “Dünya Karikatür Müzeleri” konulu bir de sergi açılır. Bu sergide toplantıya katılan müzelerin fotoğrafları ve müzelerdeki bazı önemli eserler sergilenir. Aynı gün ve aynı saatte toplantıya katılan konuklar Eğitim Karikatürleri Müzesi’nin 2009-2010 sezonunun açılışına da tanıklık ederler. Zaten açılış sergisi olarak Gabrovo Mizah ve Hiciv Evi Müzesi’nin hazırladığı “Avrupa Birliği” konulu Bulgaristan Karikatürcüleri Sergisi seçilmiştir. Serginin açılışına gelen Bulgar yöneticiler
Karikatür Müzeleri Yöneticiler Buluşması etkinliği için zaten Eskişehir’dedirler, iki işi birden yaparlar.
Birbuçuk gün süren sunuş ve tartışmalardan sonra tüm konuklar için toplu şekilde Eskişehir’in görülecek yerlerine bir de gezi düzenlenir. Konuklar Eskişehir’e hayranlıklarını saklayamazlar. Toplantı sonrası bir sonuç bildirisi hazırlanır. Bu bildiri yapılanları ve önerileri özetlemektedir, bu nedenle aynen aşağıya aldım.
KARİKATÜR MÜZELERİ YÖNETİCİLER BULUŞMASI 2009
SONUÇ BİLDİRİSİ
Dünyada faaliyet halindeki karikatür müzelerinin yöneticileri arasındaki etkileşimi ve iletişimi sağlamak
için Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından uluslararası bir toplantı planlanmış, bu toplantı 30 Eylül – 2 Ekim 2009 tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilmiştir Bu toplantıya katılan yöneticiler Eskişehir’e kadar kendi olanaklarıyla gelmiş, Eskişehir’e ulaştıktan sonra otel (konaklama) ve yemek ihtiyaçları Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanmıştır.
Bu toplantıda;
a) katılımcılar karikatür müzelerini tanıtmış,
b) aynı işi yapan yöneticiler birbirleriyle tanışmış, deneyimler paylaşılmış,
c) müzecilik sorunları tartışılmış,
d) müzecilik konusunda yeni öneriler geliştirilmiş
e) Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi görülmüş, bu müzenin düzenlediği “Bulgaristan Karikatürleri Sergisi”nin açılışında bulunulmuştur.
Ayrıca toplantının yapıldığı kent olan Eskişehir’i ayrıntılı olarak gezip görme fırsatı da yaratılmıştır. Toplantıya katılmaları için çeşitli ülkelerde bulunan 30 karikatür müzesine çağrı yapılmış bunlardan 11 müze olumlu yanıt vermiştir.
Lüksemburg’da bulunan Vianden Karikatür Müzesi’nin yöneticisi Florin BALABAN müzesiyle ilgili bilgileri gönderdiği halde toplantıya katılmamıştır.
Toplantıda:
Avrupa Karikatür Merkezi/ Belçika (European Cartoon Center ECC / Belgium); Rudy Gheysens (Müdür), Paul De Ruyck (Müdür Yardımcısı),
Mizah ve Hiciv Evi Müzesi / Bulgaristan (Museum House of Humour and Satire /Bulgaria); Tatyana Tsankova (Müdür), Yordanka Shiyakova (Sanat Uzmanı), Siyka Pencheva (Tercüman),
Bali Karikatür Müzesi / Endonezya (Museum Kartun Indonesia Bali / Indonesia);
Istio Adı (Genel Müdür), Amandus Adelie (Müdür),
Tebriz Karikatür Müzesi / Iran (Tabriz Cartoon Museum /Iran); Rahim Baggal Asgari (Müdür), Mahdiye Asgari (Müdür Yardımcısı),
Varşova Karikatür Müzesi / Polonya (Museum of Cartoon Art and Carica-ture in Warsaw / Poland); Marek W. Chumurzynski (Müdür), Elzbieta Laslowska (Müdür Yardımcısı) (Mazeret bildirerek katılamamışlar, yolladıkları sunuş CD’si izleyenlere gösterilmiştir),
Zemun Karikatür Müzesi / Sırbistan (Zemun Cartoon Museum / Serbia);
Branko Najhold (Müdür), Bojana Ivanovic (Müdür Yardımcısı),
İstanbul Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzesi / Türkiye (istanbul Metropolitan Municipality Cartoon and Humour Museum /Turkey);
Erdoğan Bozok ( Müdür), Akdağ Saydut (Müze temsilcisi),
Uluslararası Manga Müzesi / Japonya (International Manga Museum, Kyoto / Japan); Manabu Kitawaki (Müze temsilcisi),
Azim Azimzade Müze Evi / Azerbaycan (Museum – Apartment of Azim Azimzade, Bakü / Azerbaijan), İrade Azimzade (Müdür)

(Mazereti nedeniyle katılamamış sunuşu Yurdagün GÖKER tarafından yapılmıştır),
Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi / Türkiye (Anadolu University Museum of Cartoon Art /Turkey); Prof. Atila Özer müzelerini temsil etmişler ve sunuşlarını yapmışlardır.
Toplantıya katılanların daha önce gönderdikleri sunuş metinleri ve görsel belgeleri içeren bildiriler kitabı yayınlanarak katılımcılara dağıtılmıştır.
Toplantıya katılan müze temsilcileri yayınladıkları kitap, dergi ve albümlerden getir¬erek birbirlerine vermiş, müzelerin kitaplık¬ları daha da zenginleşmiştir. Karikatür müzelerinin bazılarında gönüllü, yani para almadan çalışanların olduğu anlaşılmış, müzelerin ortak sorunlarından birisinin finansman sorunu olduğu belirlenmiştir. Bu sorunun çözümü ile ilgili gayret gösterilmesi; yerel yönetimlerden, Kültür Bakanlıklarından, vakıflardan yardım istenmesi, Avrupa Birliği, UNESCO ve UNICEF gibi kurumlara projeler sunulması önerilmiştir.
Karikatürün sanatsal bir iletişim biçimi olduğu ve bunun izleyiciler gözünde de böyle anlaşılması için gayret gösterilmesi gerektiği belirlenmiştir.
Karikatür müzelerinin diğer müzelerden farklı olduğu, yöneticilerinin ve çalışanlarının hem müzecilik, hem de karikatür sanatında uzmanlığı olan kişilerden olması gerektiği belirlenmiştir.
Müzelerde araştırmacılar ve meraklılar için tarihi eski karikatürler bulundurulduğu belirlenmiş, bunun sıradan ziyaretçiler için sıkıcı olduğu ifade edilmiştir. Tarihi eski karikatürlerin yanında halk için cazip sergilerin de müzelerde açılması, çocuklara yönelik uygulamalı atölye çalışmalarının yapılması, bu müzeleri öğretmenleriyle okul öğrencilerinin grup olarak ziyaret edebilmesi için çağrıda bulunulması, öğretmenlerin öğrencilere ödevler vermesinin sağlanması önerilmiştir.
Karikatür müzelerinin olduğu kentlerde “karikatür turizmi” oluşturacak projeler geliştirilmesi öner-ilmiştir. Bu müzelerin varlığının daha çok duyurulması için gayret gösterilmesi, karikatür koleksiyonlarının CD’lerle çoğaltılarak TV’lere ve gazetelere gönderilmesi önerilmiştir.
Müzelerin, birbirlerinden sergiler isteyerek dayanışma içinde olmaları önerilmiştir.
Müze yöneticileri karikatür ustalarına mektupla ulaşarak eser bağışında bulunmalarını sağlayıp, müzelerini zenginleştirmeleri önerilmiştir.
Yarışma yapan müzelerin katılımcılardan sadece orijinal karikatür kabul etmeleri önerilmiştir.

“Karikatür Müzeleri Birliği” oluşturulması, internette bir web sayfası hazırlanması bu sayfaya her müze kendi şifresiyle girerek etkinliklerini sunabilmesi önerilmiştir.
“Karikatür Müzeleri Yöneticiler Buluşması”nın geleneksel hale getirilerek her yıl başka bir müzenin olduğu ülkede yapılması önerilmiş ve Tebriz Karikatür Müzesi Müdürü Rahim Baggal ASGARİ tarafından toplantının 2010 yılında Tebriz’de düzenlenebileceği, Branko Najhold tarafından da daha sonraki toplantının Zemun’da düzenlenebileceği ifade edilmiştir.


YASAL UYARI: Bu sitede yer alan tüm içerik, Prof.Atila Özer Müze Evi'ne aittir. Prof.Atila Özer Müze Evi'nin yazılı izni olmadan, bu içeriğin kopyalanması, imzalı veya imzasız kullanılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.