tren

3 Mayıs 2002

İnternet, Karikatür ve Karikatürcü

İnternet, Karikatür ve Karikatürcü – (3-7 Mayıs 2002) 8.Uluslararası Karikatür Festivali – Ankara

 Makaleler ve Bildiriler
 Makaleler ve Bildiriler
 Makaleler ve Bildiriler
 Makaleler ve Bildiriler

Yeni bir binyıla girdiğimizde küreselleşen dünyada politika, ekonomi, kültür ve sanat gibi kavramların hızla değiştiğini görmekteyiz. Bu değişim ve gelişmenin baş kahramanı bilişim ve iletişim teknolojilerindeki inanılmaz ilerlemedir.

Elbette bir iletişim sanatı olan karikatür ve onun yaratıcısı karikatürcü de bu gelişmelerden payına düşeni almakta ve etkilenmektedir.

Bilgisayar, bir karikatürcünün yaşantısına girdiğinde öncelikle geleneksel malzemelerinde değişiklikler görüldü. Kağıt, kalem, mürekkep ve boya gibi malzemeler işlevini yitirdi, ortadan kalktı. Karikatürcü bilgisayar belleklerinde çizdiklerini depoladı. Kişisel albümlerini hazırladı. Animasyonlar üretti. Sonra da tüm bu yaptıklarını başkalarıyla nasıl paylaşacağını düşünmeye başladı. İnternet; karikatürcünün bu amacı için bulunmaz bir nimettir. Daha önce karikatürlerini başkalarına ulaştırmak için gazete, dergi arayan karikatürcü artık kendi gazetesini, dergisini bilgisayarda hazırlayıp internetle tüm dünyaya ulaşma olanağına kavuşmuştur.

Nedir İnternet?

İnternet; bilgisayarların birbirleriyle bağlanarak oluşturduğu bir ağ sistemidir. Bu öyle bir sistemdir ki; dünyanın her tarafından milyonlarca bilgisayar bu ağa dahil olmakta ve gün geçtikçe bu ağ akıl almaz büyüklüğe ulaşmaktadır.

1969 yılında A.B.D. de denemeleri yapılan internet çalışmaları 1985 yılında tüm dünyayı kapsayacak bir ağ oluşturmuş, 1995 yılı sonunda internet kullanıcı sayısı 45.000 gibi bir sayı iken 2000 yılı sonlarında 407 milyona ulaşmıştır (Nua Internet Surveys, 2001).
Bu konuda Türkiye’de ilk çalışmalar 1990 yılında başlamıştır. Öncelikle üniversitelerin başlattığı bu çalışmalar hızla diğer sektörlere de sıçrayarak 1997 yılında internet kullanıcı sayısı 600.000 iken, 2000 yılı sonunda bu sayı 2 milyona ulaşmıştır (Cökçöl,2001). İnternetin karikatürcülere sağladığı olanaklar şöyle sıralanabilir:
a) Gerek karikatürün kuramsal boyutunu öğrenmek ve gerekse çizim sırasında karikatürün içeriğini oluşturacak bilgi birikimi için araştırma, makale, ansiklopedik bilgi gibi kaynaklara ulaşma olanağı.
b) Sergi, yarışma, yayın gibi sanatsal etkinlikleri öğrenme, sipariş vererek istediklerini satın alma ve kendi ürünlerini satabilme’olanakları.
c) Başkalarına mesaj gönderme, sohbet-tartışma odalarına girerek fikirlerini paylaşma olanağı.
d) İnternet yoluyla eğitim veren bir üniversite, kurum veya kişilerden eğitim alma olanağı.
e) Sanal sergi ve müzeleri izleme olanağı.
İnternetin karikatürcülere bu olanakları sağlaması için sunduğu hizmetler iki başlıkta toplanabilir.
1) İletişim hizmetleri
2) Bilgiye erişim hizmetleri
İletişim hizmetleri; e-posta, haber grupları ve online sohbettir.
E-Posta (Elektronik Posta); insanların birbirleriyle mektuplaşmalarını sağlamaktadır. Bu mektuplaşmada sadece yazı değil, resim, fotoğraf, karikatür gibi görsel eklemeler de gönderilebilmektedir. Bu mektuplaşma için kişilerin özel adresleri vardır. Örnek: aozer@anadolu.edu.tr

Haber grupları; aynı konu ile ilgilenen kişilerin oluşturduğu veya aynı konuda haberleşmek isteyen kişilerin toplandığı gruplardır. Gruptaki kişilerden birisi bir mesaj gönderdiğinde, bu mesaj aynı anda tüm grup üyelerine ulaşmakta böylece grupsal haberleşme sağlanmaktadır. Örnek: Halis Dokgöz tarafından kurulan karikatürcüler grubunda 90 civarında üye bulunmaktadır, adresi; karikaturculer@yahoogroups.com dur. Online sohbet; bir kişinin bir başkasıyla ya da birinin bir grupla anında yazışarak yaptığı sohbettir. Bu sohbet sistemi ses araçları ve kameralarla desteklenerek online-konferans veya video-konferans şeklinde de uygulanabilmektedir. Bu sistemle kullanıcılar birbirleri ile görüntülü olarak konuşabilmektedirler. İnternetin sağladığı bilgiye erişim hizmetlerinin en belirgini WWW (Wold Wide Web)dir. Bu sistem sayesinde yazı, resim,karikatür, ses, video, animasyon gibi farklı yapılardaki verilere birlikte ulaşılabilmektedir.

Karikatürcüler bu sistemden yararlanarak kendi sayfalarını, dergilerini, gazetelerini hazırlayarak izleyiciye
ulaşabilmektedir. Bu tür siteleri kişiler veya kurumlar hazırlamaktadır.
Karikatür alanında site hazırlayan kurum adreslerinden örnekler:
http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr
http://www.cartoonwold.org
http://www.krk.anadolu.edu.tr/karw/muze
http://www.interplus.ro/smileclub
http://www.aydindoganvakfi.org.tr
http://www.karderizmir.cjb.net
http://www.leman.com
http://www.fecoweb.org
Karikatür alanında site hazırlayan kişi adreslerinden örnekler:
http://www.kamilyavuz.com
http://www.izelrozental.com
http://www.geocities.com/rasityakali
http://erdoganbasol.com
http://www.iskoc.8m.com
http://www.piyalemadra.com
http://www.huslu.8k.com
http://www.coplu.com
http://mail.anadolu.edu.tr/~aozer
http://www.geocities.com/karikanet
http://www.geocities.com/karikaturhaber
internetin sağladığı bilgiye erişim hizmetlerinden biri de Arama Motorları’dır. Arama Motorları; internette
araştırma yapmak için anahtar kelimeler kullanarak ilgili bilgilere ulaşmayı sağlayan sistemlerdir. Karikatürle
ilgili adresleri öğrenmek isteyen biri bu motorlarda “karikatür” kelimesini yazarak o motora kayıtlı tüm
karikatür adreslerine liste halinde ulaşabilmektedir. Arama Motorları’ndan örnekler:
http://www.netbul.com.tr
http://www.arabul.com.tr
http://www.altavista.com
http://www.yahoo.com
Günümüzde bilgisayar ve internet olanakları işyerlerinde, üniversitelerde, internet kafelerde toplumun her kesimine ulaştığı gibi evlere de girmiş, zamanla iletişim ortamının bir numaralı aracı olma yolunda ilerlemektedir.

Kaynakça:

Gökçöl, Orhan. “Bilgi Teknolojileri ve İnternet” http://www.eng.bahcesehir.edu.tr/css/, 2001.
Nua Internet Surveys. “How Many Online” http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.htm, 2001.


YASAL UYARI: Bu sitede yer alan tüm içerik, Prof.Atila Özer Müze Evi'ne aittir. Prof.Atila Özer Müze Evi'nin yazılı izni olmadan, bu içeriğin kopyalanması, imzalı veya imzasız kullanılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.