tren

15 Kasım 1996

Karikatürlerde Açıköğretim

(15 Kasım 1996) Türkiye 1.Uzaktan Eğitim Sempozyumu – Ankara

 Makaleler ve Bildiriler
 Makaleler ve Bildiriler

Türkiye’de her yıl daha fazla öğrencinin üniversitelere girmek için başvuruda bulunması, sınırlı kapasitede olan geleneksel öğrenme ortamlarının dışında yeni arayışlara neden olmuştur.
1982-1983 ders yılında öğretime başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi; hem üniversite kapılarında biriken gençler, hem de bir işyerinde çalışmakta olan ama aynı zamanda yüksek öğrenim yapmak isteyenler için yeni bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır.
Açıköğretim Fakültesi’nde uygulanan sistem; genel olarak üç temel öğeden oluşmaktadır.
1. Basılı Materyaller: Bunlar uzaktan öğretim ilkelerine uygun hazırlanmış ders kitaplarıdır.
2. TV ve Radyo Programlan: Ders kitaplarındaki önemli konuların TV ve radyo programı olarak hazırlanarak TRT tarafından yayınlanmasıdır. Bu programlar TRT nin sağladığı olanaklar ölçüsünde iki haftada bir, haftada bir veya haftada birkaç kez yayınlanmaktadır. Burada amaçlanan; basılı materyallerdeki konuları çeşitli örneklerle görsel ve işitsel olarak ortaya koymak, önemli kavramları bu yolla pekiştirmek ve zenginleştirmektir.
3. Yüzyüze Eğitim: Bu öge daha çok Akademik Danışmanlık adıyla anılmaktadır. Burada amaç; örgün eğitim ortamı yaratılarak öğrencilerin diğer iki öğede anlayamadığı konuları dersin öğretim üyesi ile yüzyüze tartışabilmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca laboratuar ve uygulama gerektiren konuların işlenebilme olanakları da bu öge ile gerçekleştirilebilmektedir.
Ondört yıldan beri uygulanmakta olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarının tüm boyutları kuşkusuz bu sempozyumda tartışılacaktır. Bu araştırmadan amaçlanan ise; Açıköğretim olgusunun yazılı basında ilginç bir tür olan karikatüre nasıl yansıtılmış olduğudur.

Karikatür temaları aktüaliteyle yakından ilgilidir. Karikatürcüler özellikle süreli yayınlarda güncelliğe önem vermektedirler. Çizdikleri de toplum üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır.
Karikatürün işlevleri; haber verme, eğlendirme, eğitim ve eleştiridir.

Bir gazete ya da dergi satın alan insanlar tüm yazıları okumaz, ilgi alanlarına göre seçerek okurlar.Yapılan bir araştırmada okuyucuların % 60 inin önce siyasal haberleri, % 30 unun uluslararası haberleri, % 10 unun ekonomik haberleri okuduğu karikatürü ise okuyucuların % 95 inin izlediği saptanmıştır. Bu göstermektedir ki % 95 gibi birokuyucu kitlesi basında yayınlanan karikatürleri ilgiyle izlemektedir.

Açıköğretim’in karikatürkonusu olması, öncelikle kamuoyunun gündeminde olduğunu göstermektedir. Açıköğretim karikatürleri ister haber verme, ister eğlendirme, ister eğitim, isterse eleştiri amacıyla çizilmiş olsun, okuyucuyla paylaşımı istenen, geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konu olduğunu ortaya koyma bakımından önem taşımaktadır.

Bu sergide yeralan karikatürler Açıköğretim ile ilgili, basında yayınlanan karikatürlerin sadece bir bölümüdür. Bu da göstermektedir ki, Açıköğretim; kamuoyunca benimsenmiş, önemsenmiş ve Türk yükseköğretim tarihinde yerini almıştır.

Doç. Atila ÖZER


YASAL UYARI: Bu sitede yer alan tüm içerik, Prof.Atila Özer Müze Evi'ne aittir. Prof.Atila Özer Müze Evi'nin yazılı izni olmadan, bu içeriğin kopyalanması, imzalı veya imzasız kullanılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.